Neurologia - Jednostki Chorobowe

Neurologia

Padaczka (epilepsa) - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie


Padaczka, inaczej zwana epilepsją nie jest odrębną jednostką chorobową. Jest to złożona grupa przewlekłych zaburzeń pochodzenia neurologicznego, to zespół symptomów zarówno psychicznych, somatycznych jak i wegetatywnych pojawiający się w wyniku zmian w metabolizmie i morfologii mózgu. Charakteryzuje się napadami padaczkowymi, które przez...

Neurologia

Zawroty głowy i mdłości (kręcenie w głowie) - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie


Praktycznie nie ma osoby, która nie doświadczyłaby przynajmniej raz w życiu zawrotów głowy (kręcenie w głowie). Zawroty mogą się pojawić zarówno w wyniku szybkiego poderwania się z pozycji lezącej jak i z powodu zaburzeń systemu równowagi. Zawroty głowy to odczucie ruchu wirowego, które pojawia się pomimo stania na stabilnym podłożu,...

Neurologia

Ból głowy (z tyłu, boku, przodu) - objawy, przyczyny, rodzaje, leczenie


Ból głowy występuje, jako objaw wielu różnych dysfunkcji. W wielu różnych opracowaniach można spotkać setki różnych przyczyn powstania bólu głowy. Ten artykuł jest poświęcony bólom głowy na tle dysfunkcji odcinka szyjnego i obręczy barkowej, które należą do jednych z najczęstszych przyczyn tego problemu. Warto zdać...

Neurologia

Udar mózgu (krwotoczny, niedokrwienny) - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Udar mózgu (krwotoczny lub niedokrwienny) to nagłe wystąpienie uogólnionych lub ogniskowych objawów, świadczących o zaburzeniach czynności mózgu, które utrzymują się powyżej 24h i wynikają wyłącznie z zaburzeń mózgowego przepływu krwi.(1) Udar mózgu jest główną przyczyną trwałej niepełnosprawności i ograniczenia...

Neurologia

Uraz rdzenia kręgowego (uszkodzenie, przerwanie) - objawy, skutki, leczenie, rehabilitacja


Uraz rdzenia kręgowego (uszkodzenie lub przerwanie) jest zazwyczaj związany z urazem kręgosłupa. Uszkodzenie rdzenia może prowadzić do upośledzenia funkcji mięśni, utraty czucia oraz tzw. zaburzeń wegetatywnych (wzmożona potliwość, nieprawidłowe ciśnienie krwi, zaburzenia rytmu serca). Objawy te mogą występować w różnej kombinacji. Urazy rdzenia są stosunkowo...

Neurologia

Stwardnienie rozsiane (SM) - objawy, przyczyny, badania, leczenie


Stwardnienie rozsiane (SM) jest autoimmunologiczną chorobą układu nerwowego o przewlekłym charakterze. W grupie młodych dorosłych jest częstą przyczyną niepełnosprawności. Przebieg choroby może być rzutowo-remisyjny lub przewlekle-postępujący. Przy tym u niektórych osób choroba okresowo przybiera formę rzutów i remisji, po czym postępuje stale bez...Neurologia

Porażenie nerwu twarzowego (twarzy, Bella) - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie


Porażenie nerwu twarzowego to dysfunkcja mięśni twarzy, w wyniku uszkodzenia nerwu twarzowego, który odpowiada za unerwienie wszystkich mięśni twarzy, związanych z ekspresją mimiczną. Objawy porażenia twarzy mogą wynikać zarówno z uszkodzenia samego nerwu twarzowego lub struktur ośrodkowego układu nerwowego, wpływających na jego działanie. Porażenie Bella jest...

Neurologia

TIA (chwilowy udar niedokrwienny) - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie


TIA (chwilowy udar niedokrwienny) to epizod krótkotrwałego zaburzenia czynności mózgu. Skutkiem TIA jest pojawienie się objawów neurologicznych, zależnych od lokalizacji niedokrwienia. Ustępują one samoistnie w ciągu 24 godzin. Większość napadów niedokrwiennych trwa od kilku do kilkunastu minut i zwykle nie przekracza godziny. Zachorowalność wynosi...

Neurologia

Neuropatia i Polineuropatia (cukrzycowa, alkoholowa, czuciowa) - objawy, przyczny, leczenie


Neuropatie to choroby nerwów obwodowych. Zajęcie jednego nerwu jest nazywane mononeuropatią, zaś zajęcie wielu - polineuropatią. Mononeuropatia może powodować niedowład i zaburzenia czucia w obszarze unerwienia pojedynczego nerwu. Typowa polineuropatia wiąże się z ubytkami czucia i niedowładem obejmującym symetrycznie stopy i rozprzestrzeniającym się w kierunku kolan,...

Neurologia

Choroba Huntingtona (pląsawica) - objawy, przyczyny, badania, leczenie


Choroba Huntingtona (pląsawica Huntingtona) należy do chorób genetycznych. Jest schorzeniem atakującym ośrodkowy układ nerwowy, początek jej występowania odnotowuje się w większości przypadków między 50 a 70 rokiem życia. Zdarza się, że chorują także dzieci. Postać młodzieńcza nosi nazwę choroby Westphala i ciężki przebieg. Choroba Huntingtona (pląsawica)...

Neurologia

Stwardnienie (rozsiane) zanikowe boczne SLA - objawy, przyczyny, leczenie, rehabilitacja


Stwardnienie zanikowe boczne (sclerosis lateralis amyotrophica, SLA) to choroba polegająca na uszkodzeniu komórek unerwiających mięśnie zwanych motoneuronami. Degeneracja motoneuronów zmniejsza pobudzenie mięśni a w zaawansowanym stadium choroby doprowadza do ich zaniku. W konsekwencji stan funkcjonalny chorych ulega stałemu pogorszeniu. Do uszkodzeń dochodzi w obrębie...

Neurologia

Rozszczep kręgosłupa u dorosłych - objawy, przyczyny, badania, leczenie


Rozszczep kręgosłupa (spina bifida) jest najczęstszą wadą wrodzoną ośrodkowego układu nerwowego. Przejawia się ubytkami kostnymi w obrębie kręgosłupa, które mogą tworzyć wrota dla przepuklin oponowych i oponowo-rdzeniowych. Wada ta może przebiegać bezobjawowo, ale może też prowadzić do zaburzenia neurologicznego w postaci niedowładów kończyn dolnych,...Neurologia

Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) u dorosłych: objawy, leczenie, rehabilitacja


Mózgowie porażenie dziecięce (MPD) jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u dzieci. Większość z nich - w tym dzieci z głęboką niepełnosprawnością - osiąga dorosłość. Sprawność dorosłych z MPD pogarsza się w miarę upływu czasu. Jest to związane z mniejszą dostępnością rehabilitacji oraz wtórnymi powikłaniami w układzie...

Neurologia

Zespół Guillaina Barrégo - objawy, badania, leczenie, rehabilitacja


Zespół Guillaina-Barrégo (zespół G-B) jest ostrą zapalną polineuropatią o podłożu autoimmunologicznym. W przebiegu choroby działanie naturalnych mechanizmów obronnych organizmu prowadzi do uszkodzenia jego własnych komórek nerwowych. Uszkodzeniu ulegają komórki tworzące tzw. nerwy obwodowe, które łączą mózg i rdzeń...

Neurologia

Choroba Wilsona - objawy, diagnostyka, leczenie, rokowania


Choroba Wilsona (zwyrodnienie wątrobowo-soczewkowe) należy do chorób o podłożu genetycznym i wiąże się z nieprawidłowym metabolizmem miedzi. Miedź odkłada się w komórkach wątroby, nerek, mózgu i rogówki oka upośledzając ich funkcje. Choroba Wilsona jest klasyfikowana jako choroba rzadka. Szacuje się, że występuje z częstotliwością 30/1 mln...

Neurologia

Tętniak mózgu - objawy, przyczyny, badania, leczenie


Tętniak mózgu jest chorobą naczyń tętniczych mózgu.  Tętniaki powstają w miejscach w których ściany tętnic są osłabione. Krew tłoczona pod ciśnieniem wypycha je tworząc uwypuklenia przypominające bąbel - tętniak workowaty, lub poszerzenia o regularnym kształcie - tętniak wrzecionowaty. Tętniaki mózgu powiększają się i z czasem...

Neurologia

Dystrofia mięśniowa u dorosłych (Duchenne'a, Beckera) - objawy, typy, rehabilitacja, rokowania


Dystrofia mięśniowa jest dziedzicznym schorzeniem, polegającym na postępującym zaniku i osłabieniu mięśni. Medycyna wyodrębnia wśród nich szereg oddzielnych jednostek chorobowych różniących się podłożem genetycznym i objawami. Zmiany chorobowe w mięśniach oraz  metody diagnostyczne zostaną omówione wspólnie dla wszystkich...

Neurologia

Choroba Parkinsona (parkinsonizm) - objawy, etapy, leczenie, rehabilitacja


Choroba Parkinsona jest postępującą, zwyrodnieniową chorobą ośrodkowego układu nerwowego. Jest uznawana za najczęstszą przyczynę tzw. parkinsonizmu, czyli zespołu objawów obejmującego spowolnienie ruchowe, sztywność oraz drżenie spoczynkowe mięśni. Częstość występowania choroby Parkinsona w krajach uprzemysłowionych waha się od 0 do 3% w całej populacji i...

Jednostki ChoroboweLogowanie / Rejestracja